Vg2_gml_ELE_SKJULT_serievender

Skjult installasjon med serievender (nr 5), to lys og stikkontakter

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

En kunde skal gjøre ferdig loftet i sin bolig. Det er åpne stendere (bilde) uten plater på veggene. Derfor er det mulig å lage en skjult installasjon, noe som kunden ønsker.
Kunden har tatt kontakt med det firmaet der du jobber. Din oppgave blir å montere og sette i drift en lysbryter med to forskjellige lamper i taket. Lampene skal tennes og slokkes hver for seg. I tillegg ønsker kunden to stikkontakter.
Kunden ønsker at det skal brukes et 10A vern da rommet er lite og det skal bare monteres lys og noen stikkontakter. I tillegg er varmebehovet lite.
Se filmer: Skjult installasjon med rør og ledere og Skjult installasjon med bokser
Boks: installasjonsboks for vegg monteres på stender. Denne boksen passer til lysbrytere og stikkontakt. Boksene festes med skruer eller spiker.
DCL-taklokk. Husk på at det kan bli veldig varmt i en takboks på grunn av lampen som kunden monterer. Derfor brukes ikke takboksen som koblingsboks. Vi har problemer med å dokumentere tverrsnittet på grunn av varmen.
K-rør: rør som trekkes mellom boksene. Det finnes ferdigtrukket ledning/kabel i rør og tomme K-rør. De ferdigtrukne K-rørene finnes med forskjellig antall ledere og tverrsnitt. I de tomme K-rørene trekker vi ledere og kabler ut fra behovet.
Stikkontakt: for innfelt installasjon med jord  for montering i installasjonsboks i vegg.
lysbryter nr 5: lysbryter på vegg for å tenne og slokke to lamper hver for seg.
10A vern: det skal alltid monteres jordfeilautomat når det er nyinstallasjoner. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid .
Fordelingsskap: fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.
PN-ledere: brukes til å trekke i rørene. På bildet er det Multi-PN. Multi-PN er tre eller flere PN som ligger sammen og kan trekkes i én operasjon.
Klammer: klammer som passer til rør.

 

Planlegging


Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel).


Din oppgave:

Denne oppgaven går ut på å lage dokumentasjon, finne rett materiell, lage en fagmessig rett utført installasjon og teste / måle din installasjon.
Installasjonen gjøres på vegg med stendere med rett høyde på stikkontakter og lysbryter – se Norsk Standard. Du bør montere belysningen i tak. Hvis du ikke har mulighet til å montere lyset i tak så kan belysningen monteres på vegg. Skult installasjon gjøres med rør inne i veggen og med bokser beregnet for montering på stender. Snekkeren monterer plater på veggen og lager hull for boksene. Har du fordelingsskap på din vegg går du ut i fra denne. Installasjonen skal forsynes med en 10A jordfeilautomat.

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Risikovurdering: arbeidet
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:

* Lag en arrangementstegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven på din vegg.

* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere på din vegg.

* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble.

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut ifra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier. Vernets størrelse er 10A og nettsystemet er et IT-nett (230V mellom fasene). Forlegningsmåten er skjult i termisk vegg. Termisk vegg betyr at det er isolering i veggen. Snekkeren legger isolering i alle vegger, også mellom to rom. Isoleringen mellom to rom er for lyddemping.
Husk på at det er normer i NEK400 som gjelder dimensjonering av ledere og vern. Hver nøye med at ”skjema for beregning av tverrsnitt og tverrsnitt for bolig” blir brukt!
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for bolig for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema og skriv inn det materiell du trenger.
Boks
Ferdigtrukket ledning/kabel i rør
Stikkontakt
– lysbryter nr 5
10A vern
Fordelingsskap
Klammer
Lampe

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* Montér bokser ut fra tegningene du har laget.

* Trekk rør fra fordelingsskapet frem til en av boksene og mellom boksene.

* Koble installasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* NÅ kan du teste anlegget.

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.

* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon

Ved installasjoner på bedrifter skal det levers FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.:
– Bruk FDV-programmet på www.eaton.no for å lage FDV-dokument.
– Bruk FDV-programmet på www.elko.no for å lage FDV-dokument.
– Bruk linken til FDV-dokumentasjon på www.draka.no.
– Bruk linken til FDV-dokumentasjon på http://www.letti.no.

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning

Lag en enkel brukerveiledning til kunden. Der skal det blant annet stå hvordan kunden skifter glødelampe. Det er også viktig at du forklarer hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren.

Samsvarserklæring
 Les om samsvarserklæring
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”

All dokumentasjon som er laget skal leveres kunden (lærer).

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært på denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer et skjult anlegg? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.