Vg2_gml_ELE_SKJULT_enpolt

Skjult installasjon med en bryter (nr 1), et lys og stikkontakter

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

En kunde skal gjøre ferdig loftet i sin bolig. I dag er det åpne stendere (bilde) uten plater på veggene. Derfor er det mulig å lage en skjult installasjon, noe som kunden ønsker.
Kunden har tatt kontakt med dittt firma som du jobber på. Din oppgave blir å montere og sette i drift en lysbryter med en lampe i taket. I tillegg ønsker kunden to stikkontakter.

Se filmer: Skjult installasjon med rør og ledere og Skjult installasjon med bokser

Boks: installasjonsboks for vegg monteres på stender. Denne boksen passer til lysbrytere og stikkontakt. Boksene festes med skruer eller spiker. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Takboks: installasjonsboks for tak. Til takboksen brukes et DCL-lampeuttak. Husk på at det kan bli veldig varmt i en takboks på grunn av lampen som kunden monterer. Derfor brukes ikke takboksen som koblingsboks. Vi har problemer med å dokumentere tverrsnittet på grunn av varmen.
K-rør: rør som trekkes mellom boksene. Det finnes ferdigtrukne rørløsninger og tomme K-rør. De ferdigtrukne K-rørene finnes med forskjellige antall ledere og tverrsnitt. I de tomme K-rørene trekker vi ledere og kabler ut fra behovet.
Stikkontakt: for innfelt installasjon med jord for montering i installasjonsboks i vegg.
Lysbryter nr1: lysbryter på vegg for å tenne og slokke en eller flere parallellkoblede lamper på en gang. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
10A vern: det skal alltid montere jordfeilautomat når det er nyinstallasjoner. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid og les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Fordelingsskap: fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.
PN-ledere: brukes til å trekke i rørene. På bildet er det Multi PN. Multi PN er tre eller flere PN som som ligger sammen og kan trekkes i en operasjon.
Klammer: klammer som passer til rør.

PlanleggingHusk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)

Din oppgave:
Denne oppgaven går ut på å lage dokumentasjon, finne rett materiell, lage en fagmessig rett utført installasjon og teste/måle din installasjon.
Installasjonen gjøres på vegg med stendere og rett høyde på stikkontakter og lysbryter – se Norsk Standard. Du bør montere belysningen i tak. Hvis du ikke har mulighet til å montere lyset i tak så kan du montere belysningen på vegg. Har du fordelingsskap på din vegg går du ut i fra dette. Installasjonen skal forsynes med en 10A jordfeilautomat.

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Risikovurdering: arbeidet
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

* Lag i tillegg en egen risikovurdering:
– Kan det være noen farer med installasjoner ved skjult installasjon? For eksempel med boring i stendere.
– Kan det være noen farer i forbindelser med å arbeide på en stige for å montere belysning i taket?
– Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen. Skriv dem i punktform.

Tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven.

* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere.

* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble.

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut ifra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier.
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Print ut skjema og skriv inn det du trenger.
Boks
Takboks
K-rør
Stikkontakt
Lysbryter nr1
10A vern
Fordelingsskap
PN-ledere
Klammer
Lampe

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* Monter stikkontakter, lysbryteren, bokser og belysning ut fra tegningene du har laget.

* Trekk rør fra fordelingsskapet frem til boksene.

* Koble installasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* NÅ kan du teste anlegget.

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.

* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon

Ved installasjoner på bedrifter skal det leveres FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.
Linker for å komme til FDV-dokumentasjon: fordelingskap, 10A jordfeilautomat, innfelt bryter, veggboks, DCL-lampeuttak, klammer og K-rør.

Utstyrsdokumentasjon
 Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema 

Brukerveiledning

Kunden skal ha en brukerveiledning for utstyret du har montert. Lag en enkel brukerveiledning til jordfeilbryteren. Der skal det blant annet stå hvordan kunden skal teste jordfeilbryteren og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren.

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”

All dokumentasjon som er lagd skal leveres kunden (lærer).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk med virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen ?
  Skriv en kort begrunnelse
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven ? Skriv en kort forklaring
 • Hva var det som var bra med denne oppgaven ? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra ?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven ? BRUK SKJEMA
 • Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte