Vg2 elenergi – praksisoppgaver: Data- og elektronikksystemer

Praksisoppgaver i faget data- og elektronikksystemer

Oppgavene kan tilpasses eleven sin nivå. 
Oppgavene som skal utføres er merket med * (stjerne).
Bruk linker til oppgavene i skolens plattform for å få med oppdateringer av oppgavene.

Praksisoppgave Beskrivelse
Antenneanlegg – digitalt bakkenett Fellesantenneanlegg, bakkekringkasting / digitalt bakkenett
Antenneanlegg – parabolantenne Fellesantenneanlegg, satellittbasert kringkasting
Brannalarmanlegg Automatisk brannalarmanlegg i et mindre kontorbygg
Innbruddsalarmanlegg Innbruddsalarmanlegg i et mindre kontorbygg
Adgangskontroll – kameraovervåkning Kameraovervåkning av en mindre bedrift
Data og telenett Nettverk på en mindre bedrift