Vg2 elenergi – praksisoppgaver: Automatiseringssystemer

Praksisoppgaver i faget automatiseringssystemer

Oppgavene kan tilpasses eleven sin nivå. 
Oppgavene som skal utføres er merket med * (stjerne).
Bruk linker til oppgavene i skolens plattform for å få med oppdateringer av oppgavene.

Praksisoppgave Beskrivelse
Start fra et sted Start og stopp av asynkronmotor fra et sted
Start fra to steder Start og stopp av asynkronmotor fra to steder
Frem og revers Dreieretningsvender, frem og revers – Rulleport
Y-Δ start Stjerne – trekant start av motor (Y-Δ start)
Frekvensomformere Frekvensomformere: Turtallstyring av kortsluttet asynkronmotor
PLS – Start fra to steder PLS: Start og stopp fra to steder
PLS – Frem og revers PLS: Dreieretningsvender, frem og revers – Rulleport
PLS – Y-Δ start PLS: Stjerne – trekant start (Y-Δ start)