vg2_elenergi_og_ekom__styresystemer_trådløs-Smarthus

Trådløst styringssystem:

ELKO Smart

For mer info om ELKO Smart og trådløse styresystemer se læreboken Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom fra Elforlaget/Nelfo.

ELKO Smart – trådløs installasjon

ELKO Smart er en ny produktserie for trådløse smarthusinstallasjoner. ELKO Smart installeres både ved nyinstallasjoner og ved rehabiliteringer/renoveringer av bygg. Det er flere fordeler med ELKO Smart, blant annet at flere av produktene er trådløse, hvilket forenkler installasjonen, og at produktene kan konfigureres og kobles i et system for å fungere sammen. En annen fordel er at du kan styre hele installasjonen med app uansett hvor du befinner deg. Det betyr at du kan slå av lys, varme eller stikkontakter også når du ikke er hjemme, eller slå på lys for å late som om du er hjemme. Flere fordeler er at ELKO Smart kan kobles opp mot Nordpool, som bestemmer prisen på energien (strømmen) i det området der du bor. Det betyr at du kan konfigurere ELKO Smart til å slå på varmen eller lade elbilen når prisen på energien (strømmen) er lav. Det innebærer at med dagens energipriser kan du spare inn kostnaden for ELKOs smartinstallasjon på rimelig kort tid. Det er også mulig for deg å søke om Enova-støtte, slik at du kan få igjen en del av kostnaden ved å installere ELKO Smart.

ELKO Smart bruker en SmartHub for å kommunisere trådløst med produktene. Ved å koble ELKO SmartHub til internett så får du mulighet å bruke appen hvorenn du befinner deg – under forutsetning av at du har internett-tilkobling.
ELKO Smart bruker Zigbee 3.0 som er en standard som reguleres av Connectivity Standards Alliance, der flere store aktører og produsenter av elektrisk utstyr er medlemmer. ELKO Smart har i tillegg produkter som bruker WiFi i stedet for Zigbee, for å kommunisere med appen.

Parring er når alle produktene kobles sammen for å kunne kommunisere og konfigureres etter dine ønsker og behov. Se lærebøkene for dypere forklaring.

 

ELKO Smart-programmering

ELKO Smart bruker app for Android eller Apple. Appen er gratis og kan lastes ned av elever, kunder og montører for å konfigurere utstyret. Du som elev trenger appen for å kunne gjennomføre yrkes-/praksisoppgavene knyttet til ELKO Smart.

 

Yrkes-/praksisoppgaver

Forslag til yrkes- og praksisoppgaver med ELKO Smart trådløst styringssystem

Del 1: Manuelle belysningsinstallasjoner med ELKO Smart
Forslag til oppgaver

Manuell konfigurasjon og parring ved å trykke på Smartbryteren og SmartReleet.

Oppgave 1 Enpolt bryter nr. 1 (side 79 Styresystemer Vg2)
Oppgave 2 Serievender nr. 5 (side 89 Styresystemer Vg2)
Oppgave 3 Vekselvender nr. 6 (side 92 Styresystemer Vg2)
Oppgave 4 Vekselvender nr. 6 og kryssvender nr. 7 (side 95 Styresystemer Vg2)
Forslag til utstyr
SmartBryter trådløs: trykknapp-sensor
SmartRelé puck 10AX: aktuator
Tradisjonell armatur
 

SmartHub: For å bruke app for å konfigurere Smartbrytere og SmartReleer.

Del 2: Smarthus med ELKO Smart
Forslag til oppgaver

Med ELKO SmartHub og internett-tilkobling. ELKO Smart-app brukes for konfigurering og parring av produktene.

Oppgave 5 Fordelingsskap: med vern og SmatTag (kommer)
Oppgave 6 Dimmer: Kablet dimmer som styres av Smartsystemet (side 101-106 i Styresystemer Vg2)
Oppgave 7 Dimmer: Trådløs dimmer med programmering av forskjellige funksjoner (side 101-106 i Styresystemer Vg2)
Oppgave 8  PIR/multisensor: Programmering av forskjellige funksjoner (side 107-110 i Styresystemer Vg2) (kommer)
Oppgave 9 Astrour/fotocelle: Konfigurering av utebelysning som slår på når det blir mørkt (side 114-116 og 194-195 i Styresystemer Vg2) (kommer)
Oppgave 10 Termostat: Montering og konfigurering av termostater til varmekabel (side 142-149 i Styresystemer Vg2)
Oppgave 11 Energiovervåkning/effektbalansering: Bruk av SmartTag for å styre energiforbruket i forhold til Nordpool og energikostnader (side 188 i Styresystemer Vg2) (kommer)
Oppgave 12 Alarmsensorer: Brann, innbrudd og vannlekkasje
Forslag til utstyr
SmartHub
 SmartBryter trådløs: trykknapp-sensor
SmartDim Vri multiwire: vri-sensor
SmartDim Trykk Multiwire: trykknapp-sensor
SmartPir med multiwire dimmer: tilstedeværelse sensor
SmartSensor bevegelse trådløs: tilstedeværelse sensor
SmartDim puck uni 200 W: aktuator
SmartRele puck 10AX: aktuator
SmartTermostat: sensor og aktuator
SmartTermostat: sensor og aktuator
SmartStikk Dobbel 16A: aktuator
SmartSensor temperatur- og fuktnivå: sensor
SmartSensor Lekkasje trådløs: sensor
SmartTag: sensor
Tradisjonell armatur
Varmekabel