vg2_elenergi_og_ekom__styresystemer_KNX

KNX

For mer info om KNX se læreboken elenergi og styresystemer Vg1 og læreboken styresystemer Vg2 fra NELFO/Elforlaget.
KNX er en åpen standard som brukes til å programmere KNX-produkter til automasjonsanlegg, da spesielt byggautomasjon som styrer og regulerer belysning, ventilasjon og varmen i kontorbygg og fabrikker. KNX forekommer også i enkelte boliger og leiligheter/blokker.
For å kunne programmere funksjonen til KNX-produktene så er det tre steg som må gjennomføres:
1) åpne ETS-programmet
2) opprett et prosjekt i ETS-programmet og
3) importer programvaren til det enkelte KNX-produktet inn i prosjektet
Les mer om KNX i lærebøkene Styresystemer Vg2 og Energi og styresystemer Vg1 fra Elforlaget.

 

ETS – hovedprogrammet

ETS er programvaren som brukes for å programmere KNX-produktene. ETS finnes i flere versjoner tilpasset hvor mange KNX-komponenter en har behov for. ETS Lite er for opptil 20 KNX-komponenter, ETS Home er opp til 64 og ETS Professional er fullversjonen. ETS er tilpasset Windows 10/11.

ETS-programmene kan lastes ned fra knx.org på denne linken. Det finnes gratis demoversjoner som kan brukes med maks 5 KNX-utstyr/enheter. For skoler kan det være nok med demoversjonen og fem utstyr/enheter.

 

Prosjekt (.knxproj)

Når en skal begynne med å programmere KNX-produktene skal det opprettes et nytt prosjekt i ETS-programmet. Prosjektet kan være en oppgave på skolen, i en bolig eller i et stort kontorbygg. Et tidligere prosjekt kan også importeres i ETS-programmet.

 

Programvare til den enkelte KNX-produktet (*.knxprod/.vd4)

For å kunne programmere funksjonen til hvert enkelt KNX-produkt så må en laste ned egen individuell programvare til det enkelte fabrikatets KNX-produkt. Disse individuelle funksjons-programmene lastes ned fra fabrikatets hjemmeside og importeres i ETS-programmet. Filene til de enkelte KNX-produktene har fil-endelsen: .knxprod eller .vd2/.vd4.

 

Kom i gang med KNX-programmering

1) Konto: for å laste ned programvare og få tilgang til KNX-opplæring må en først opprette en konto, «MyKNX account» og logge seg inn på https://my.knx.org/login. Det anbefales at hver elev oppretter sin egen konto.

2) Opplæring – ETS eCampus: det anbefales at hver enkelt elev gjennomfører online-opplæringen: https://wbt6.knx.org/login/index.php  Det er mulig å velge andre språk enn engelsk, f.eks. tysk eller svensk.

3) KNX-programmet lastes ned. Avtal med læreren hvilken demoversjon dere skal laste ned: https://my.knx.org/en/shop/ets

4) Installer ETS-programmet på PC-en.

5) Start ETS-programmet. Husk på å gå igjennom web-opplæringen ETS eCampus!!
* Logg inn med brukernavn og passord.
* Velg «kjør demo» – hvis ikke skolen har kjøpt lisenser.
* Velg «Nytt prosjekt» eller «Importer prosjekt»
* Velg ønskede innstillinger til et nytt prosjekt.

6) Last ned funksjonsprogramvaren (.knxprod ) til det enkelte KNX-produktet til de fabrikatene skolen bruker. Funksjonsprogrammene importeres i prosjektet.

7) Bygg opp prosjektet ut fra opplæringen i ETS eCampus og lærerens ønske.

 

ETS – forslag på prosjekt

Her presenteres forslag til prosjekter med 5 KNX-produkter som lastes inn i prosjektet til ETS-programmet. KNX-produktene i forslagene er av fabrikatet Merten/Schneider og er allerede lastet inn i prosjektene med fotocelle og PIR. Det betyr at hvis skolen bruker andre fabrikater og KNX-produkter må rett funksjonsprogram lastes.

1) Fotocelle: forslag til prosjekt med fotocelle, trykknapp-sensor, bryteraktuator, spenningsforsyning og USB-grensesnitt. Prosjektet som ZIP-fil.

2) PIR-detektor: forslag til prosjekt med PIR-detektor, trykknapp-sensor, bryteraktuator, spenningsforsyning og USB-grensesnitt. Prosjektet som ZIP-fil.