Kapittel 4 Brannalarmanlegg

Vg2 elenergi og ekom: elektronisk kommunikasjon

Forslag til utstyr: kapittel 4 Brannalarmanlegg

• Konvensjonelle brannalarmsystemer
• Optisk detektor, 2 stk.
• Varmedetektor klasse 1, 2 stk.
• Multikriteriedetektor, 2 stk.
• Aspirasjonsdetektor, 1 stk.
• Flammedetektor, 1 stk.
• Manuell brannmelder, 2 stk.
• Alarmklokke/sirene, 2 stk.

Kabeltyper
Kurs Åpen installasjon Skjult installasjon
Nett (forsyningsnett) PR 2 x 1,5 mm² PN 1,5 mm²

Jording (beskyttelsesleder / utjevningsleder for beskyttelsesforemål)

PN 6 mm² PN 6 mm²
Sløyfer PVXP 2 x 1 mm² PNL 2 x 0,75 mm² (PVXP)
Klokkekurser PR 2 x 1,5 mm² PN 1,5 mm²
Batteri PR 2 x 4 mm² PN 4 mm²