Kapittel 9 Styring og presentasjon

Praksisoppgaver i programfaget Elektroniske kretser og utstyr: Kapittel 9 Styring og presentasjon

 

Praksisoppgave Beskrivelse
LCDShield test  
Oppgave Forstå steppermotoren  
WebServer Oppgave DHT11