Kapittel 8 Sensorer og givere

Praksisoppgaver i programfaget Elektroniske kretser og utstyr: Kapittel 8 Sensorer og givere

 

Praksisoppgave Beskrivelse
Eksempel Avstandsmåling  
Eksempel I2C sensor TC74  
Eksempel Rotasjonsgiver  
Eksempel Rotasjonsgiver med interrupt