Kapittel 7 Mikrokontrollerteknikk

Praksisoppgaver i programfaget Elektroniske kretser og utstyr: Kapittel 7 Mikrokontrollerteknikk

 

Praksisoppgave Beskrivelse
Eksempel Bryggerimesteren  
Eksempel Legge sammen to tall  
Eksempel Legge sammen to tall og returnere  
Eksempel Støymåling  
Funksjonsoverlasting  
Interrupt: Med bruk av interrupt  
Interrupt: Uten bruk av interrupt