Kapittel 11 Vår egen IoT-løsning

Praksisoppgaver i programfaget Elektroniske kretser og utstyr: Kapittel 11 Vår egen IoT-løsning

Praksisoppgave Beskrivelse
Eksempel Smart_luftventil_Servoenhet  
Eksempel Smart_luftventil_Temperaturenhet  
Vår egen IOT løsning IoTMQTTBasis  
Vår egen IOT løsning IoTMQTTMelding  
Vår egen IOT løsning IoTMQTTMottak  
Vår egen IOT løsning IoTMQTTResponsiveLED  
Vår egen IOT løsning IoTMQTTStyreLysdiode