Linker

Linker til forskjellige sider som er relevante for elektro

LÆREPLANER

Læreplan i Vg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03) 
Læreplan i vg2 elenergi og ekom (ELE02‑03)  
Læreplan i vg3 elektrikerfaget (ELE03‑03)  
Læreplan i vg3 energimontørfaget (EMO03‑02)
Læreplan i vg3 heismontørfaget (HEI03‑02)
Læreplan i vg3 maritim elektriker – opplæring i skole (MEL03‑03)
Læreplan i vg3 signalmontørfaget (SIG03‑02)

 

DSB 

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr: forskrifter

 

NEK 

NEK – Fagområder    

FAQ Lavspenningsinstallasjoner

 

FSE / FEL

fse: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg  

fel: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

 

Første hjelp

Strømskader – Førstehjelp Skademappe fra Nelfo 

 

5 sikre

Video om 5 sikre    

Elsikkerhetsdokumentasjon – 5 sikre  (5 sikre hefte.pdf)

SRY og faglig råd

Faglig råd for elektrofag   

 

Brannalarm

Norsk brannvernforening 

Byggteknisk forskrift (TEK17) – Brann   

* Risikoklasse 1-6  

* Kapittel 11. Sikkerhet ved brann  

* Definisjoner