Linker

Linker til forskjellige sider som er relevante for elektro

LÆREPLANER

Læreplan Vg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03) 
Læreplan Vg2 elenergi (frem til sommeren 2021)  
Læreplan Vg3 Elektrikerfaget    
Læreplan Vg3 Energimontørfaget

 

DSB 

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr: forskrifter

 

NEK 

NEK – Fagområder    

FAQ Lavspenningsinstallasjoner

 

FSE / FEL

fse: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg  

fel: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

 

Første hjelp

Strømskader – Førstehjelp Skademappe fra Nelfo 

 

5 sikre

Video om 5 sikre    

Elsikkerhetsdokumentasjon – 5 sikre  (5 sikre hefte.pdf)

SRY og faglig råd

Faglig råd for elektrofag   

 

Brannalarm

Norsk brannvernforening 

Byggteknisk forskrift (TEK17) – Brann   

* Risikoklasse 1-6  

* Kapittel 11. Sikkerhet ved brann  

* Definisjoner