Filmer / animasjoner

Forskjellige filmer som er relevante for elektro.

Gi tilbakemelding hvis dere har ønsker om temaer som bør filmes.

Installasjon Jordingssystemer Mekanisk arbeid
Motorstyring Måling og labøvelser PLS
Sluttkontroll Ventilasjon, kulde og varme Våre eldre Flash-filer kan lastes ned som zip-fil her!

 

Installasjon

Film Beskrivelse
Tilknytningsskap, NEK 399, tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
Merking av oppstikk
Inntakskabel til fordelingsskap
Jordkabel i grøft
Varmekabel limt på betong
Varmekabel på brennbart gulv
Varmekabel på netting
Skjult installasjon av rør og ledere
Skjult installasjon av bokser
Installasjon av trådstyrt busstyring
Installasjon med lys brun PR
Installasjon av gulvmontert fordelingsskap
Installasjon av stikkontakter og lysbrytere
Installasjon av elkanaler
Installasjon av DownLight
Avmantling av PR-kabel
Bølgelengder
Bus system
Fotocellens virkemåte
Montering av bevegelsesdetektor
Montering av stikkontakt
Porttelefon

Jordingssystemer:

Film Beskrivelse
Installasjon av jordelektrode
Installasjon av hovedjordskinne
Installasjon av PE-skinne i fordelingsskap
Utjevningsforbindelse på bad og vaskerom

Mekanisk arbeid:

Film Beskrivelse
Baufil
Bruk av fil
Bruk av slipemaskin
Fremstilling av printkort
Loddeteknikk, del 1
Loddeteknikk, del 2
Loddeteknikk, del 3
Mikrometer, introduksjon
Mikrometer, måling
Skyvelære, dybdemål
Skyvelære, innvendig mål
Skyvelære, utvendig mål

Motorstyring:

Film Beskrivelse
Kontaktor
Motorens merkeskilt
Tidsrele virkemåte

Måling/Labøvelser:

Film Beskrivelse
Analogt multimeter, del 1
Analogt multimeter, del 2
Digitalt multimeter 1. Introduksjon, måling av likespenning
Digitalt multimeter 2. Måling av resistans og diode
Digitalt multimeter 3. Måling av strøm
Lavfrekvens (LF) funksjonsgenerator, innledning
Måling av kapasitans
Oscilloskop, del 1
Oscilloskop, del 2
Strømforsyning DC
Tangamperemeter

PLS:

Film Beskrivelse
Berøringsløse givere
Programmerbare logiske styringer, del 1
Programmerbare logiske styringer, del 2

Sluttkontroll:

Film Beskrivelse
Sluttkontroll: Definisjoner
Sluttkontroll: Måling av kontinuitet
Sluttkontroll: Måling av isolasjonsresistans
Sluttkontroll: Måling av jordfeilautomatens utløsetid og utløsestrøm
Sluttkontroll: Måling av minste kortslutningsstrøm
Sluttkontroll: Måling av høyeste kortslutningsstrøm
Sluttkontroll: Måling av faserekkefølgen
Sluttkontroll: Måling av overgangsresistans: to-punkt, tre-punkt

Ventilasjon, kulde og varme:

Film Beskrivelse
Kuldeanlegg, virkemåte
Sentralvarmeanlegg, virkemåte
Ventilasjonsanlegg, virkemåte