Dokumenter

Forskjellige tegninger, skjemaer og veiledninger.

Boligtegninger Beskrivelse
Sierra med møbler 1etg Blå bolig – Autocad (.dwg-filen er komprimert)
Sierra med møbler 1etg Blå bolig – pdf
Sierra med møbler 2etg Blå bolig – Autocad (.dwg-filen er komprimert)
Sierra med møbler 2etg Blå bolig – pdf
Brekkestø uten møbler BlockWatne – Autocad (.dwg-filen er komprimert)
Brekkestø uten møbler BlockWatne – pdf
Bolig i to plan Rörvikshus – jpg
Plantegning av forrettning figur 4.31
Tegning plan 1 Boligtegning plan 1 – jpg
Tegning plan 2 Boligtegning plan 2 – jpg
   
   
5 SIKRE har byttet navn til Nelfodokumentasjon  
Pga. store redigerbare skjemaer fra NELFO, er det noen skjema som ikke kan åpnes i nettleseren.
* Lagre linken til skjemaet på PCen din, for å deretter kunne åpne filen.
 
Risikovurdering Bolig
“Rapport fra risikovurderingen – bedriftsintern”
Veiledning – rapport fra risikovurderingen – bedriftsintern
Risikovurdering Bolig
”Rapport fra risikovurderingen”
Veiledning – rapport fra risikovurdering
Sluttkontroll
“Rapport fra sluttkontroll”
Veiledning – rapport fra sluttkontroll
Kursfortegnelse Veiledning – kursfortegnelse
Utstyrsdokumentasjon Utstyrsdokumentasjon fra produsent og installatør
Samsvarserklæring Erklæring om samsvar i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
   
   
Skjemaer  
Tidsplan Tidsplan for oppgaven
Risikovurdering – Arbeidstilsynet Hjelpeskjema for risikoanalyse – Arbeidstilsynet
Tverrsnittberegning – BOLIG Samsvar mellom ledere og vern i en BOLIG
Tverrsnittberegning – BEDRIFT Samsvar mellom ledere og vern i en BEDRIFT
Karakterskjema Karakterskjema der elven og læreren setter karakter på oppgaven
Rekkeklemmetabell Skjema for å fylle ut rekkeklemmetabell
Intern koblingstabell Skjema fo å fylle ut intern koblingstabell