Elenergisystemer

Praksisoppgaver i faget elenergisystemer.

Disse oppgavene kan tilpasses i omfang og innhold slik at de passer hver enkel elev sin nivå. Hvis oppgaven er for omfattende kan lærer og elev bli enig i hvilke moment som skal gjennomføres og hvilke moment som kan utelukkes.

Oppgaven som skal utføres av eleven er merket med * (stjerne).

Det blir lagt inn nye oppgaver etter hvert. Send gjerne inn forslag på oppgaver.

Oppgavenes innehold kommer til å utbedres og forandres under veis. Hvis dere bruker Itslearning, Fronter eller noen annen portal så er det en fordel om dere linker til praksisoppgavene på Eloppgaver.no. Dere får da med dere forandringene.Navn Beskrivelse
TN-C-S fordelingsskap Installasjon av fordelingsskap
Installasjon av bryter Åpen installasjon med en brytere (nr 1), stikkontakter og lys
Installasjon med en bryter Skjult installasjon med en bryter (nr 1), et lys og stikkontakter
Trådløs installasjon med enkel trykknapp Åpen TRÅDLØS installasjon med enkel (enveis) trykknapp
Installasjon med en bryter Skjult installasjon med topolt bryter (nr 2), lys og stikkontakter
Installasjon med en bryter og to lamper Åpen installasjon med serievender (nr 5) og to lys
Trådløs installasjon med dobbel trykknapp Åpen TRÅDLØS installasjon med dobbel trykknapp og to lys
Installasjon med en bryter og to lys Skjult installasjon med serievender (nr 5), to lys og stikkontakter
Installasjon med tre brytere Åpen installasjon med vekselvendere (nr 6) og kryssvender (nr7) og med lysrørsarmaturer
Installasjon UTE Åpen installasjon UTE med to lysbrytere (nr 6.2), lys og stikontakt
Skjult installasjon med fotocelle

ENØK: Skjult installasjon med topolt bryter, fotocelle og et lys

Installasjon av varmekabel Skjult installasjon med varmekabel og termostat