Data- og elektronikksystemer

Praksisoppgaver i faget Data- og elektroniklksystemer.

Disse oppgavene kan tilpasses i omfang og innhold slik at de passer hver enkel elev sin nivå. Hvis oppgaven er for omfattende kan lærer og elev bli enig i hvilke moment som skal gjennomføres og hvilke moment som kan utelukkes.

Oppgaven som skal utføres av eleven er merket med * (stjerne).

Det blir lagt inn nye oppgaver etter hvert. Send gjerne inn forslag på oppgaver.

Oppgavenes innehold kommer til å utbedres og forandres under veis. Hvis dere bruker Itslearning, Fronter eller noen annen portal så er det en fordel om dere linker til praksisoppgavene på Eloppgaver.no. Dere får da med dere forandringene.Navn Beskrivelse
Antenneanlegg - digitalt bakkenett

Fellesantenneanlegg, bakkekringkasting / digitalt bakkenett

Antenneanlegg - parabolantenne Fellesantenneanlegg, satellittbasert kringkasting
Brannalarmanlegg Automatisk brannalarmanlegg i et mindre kontorbygg
Innbruddsalarmanlegg Innbruddsalarmanlegg i et mindre kontorbygg
Adgangskontrol - kameraovervåkning Kameraovervåkning av en mindre bedrift
Data og telenett Nettverk på en mindre bedrift
......