Automatiseringssystemer

Praksisoppgaver i faget automatiseringssystemer.

Disse oppgavene kan tilpasses i omfang og innhold slik at de passer hver enkel elev sin nivå. Hvis oppgaven er for omfattende kan lærer og elev bli enig i hvilke moment som skal gjennomføres og hvilke moment som kan utelukkes.

Oppgaven som skal utføres av eleven er merket med * (stjerne).

Det blir lagt inn nye oppgaver etter hvert. Send gjerne inn forslag på oppgaver.

Oppgavenes innehold kommer til å utbedres og forandres under veis. Hvis dere bruker Itslearning, Fronter eller noen annen portal så er det en fordel om dere linker til praksisoppgavene på Eloppgaver.no. Dere får da med dere forandringene.Navn Beskrivelse
Start fra et sted Start og stopp av asynkronmotor fra et sted
Start fra to steder Start og stopp av asynkronmotor fra to steder
Frem og revers Dreieretningsvender - Rulleport
Stjerne-Trekantstart Stjerne - Trekant start av motor
Frekvensomformere

Turtallstyring av kortsluttet asynkronmotor: Frekvensomformere

PLS - Start fra to steder Start og stopp fra to steder med PLS
PLS - Frem og revers Dreieretningsvender med PLS - Rulleport
PLS - Y/D start Stjerne - Trekant start med PLS
kommer