Linker

Linker til forskjellige sider som er relevante for elektro

LÆREPLANER
Læreplan Vg1 elektrofag
Læreplan Vg2 elenergi
Læreplan Vg3 Elektrikerfaget
Læreplan Vg3 Energimontørfaget
-
DSB
Nyhetsbladet Elsikkerhet
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr: forskrifter
-
NEK
NEK - Fagområder
FAQ Lavspenningsinstallasjoner
-
FSE / FEL
fse: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
fel: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
-
Første hjelp
Strømskader - Førstehjelp Skademappe fra Nelfo og Norsk Teknologi
-
5 sikre
Video om 5 sikre

Elsikkerhetsdokumentasjon - 5 sikre
Last ned komplett dokumentasjon fra NELFO
Skole / Undervisning 

-
SRY og faglig råd
Faglig råd for elektrofag
-
Brannalarm
Norsk brannvernforening
Byggteknisk forskrift (TEK17) - Brann
Risikoklasse 1-6
* Kapittel 11. Sikkerhet ved brann
Definisjoner
-
SAMARBEIDSPARTNERE
NELFO
Draka kabel
Eaton (Moeller)
Elit
Letti
Osram