FILMER/ANIMASJONER

 

Her ligger det forskjellige filmer som er relevante for elektro.

Gi tilbakemelding hvis dere har ønsker om temaer som bør filmes.

Installasjon Jording Mekanisk arbeid Motorstyring
Måling og labøvelser Nettsystemer PLS Sluttkontroll
Ventilasjon, kulde og varme VernInstallasjon:

Navn Beskrivelse
film Merking av oppstikk
film Inntakskabel til fordelingsskap
film Jordkabel i grøft
film Varmekabel limt på betong
film Varmekabel på brennbart gulv
film Varmekabel på netting
film Skjult installasjon av rør og ledere
film Skjult installasjon av bokser
film Installasjon av trådstyrt busstyring
film Installasjon med lys brun PR
film Installasjon av gulvmontert fordelingsskap
film Installasjon av stikkontakter og lysbrytere
film Installasjon av elkanaler
film Installasjon av DownLight
film Avmantling av PR-kabel
film Bølgelengder
film Bus system
film Fotocellens virkemåte
film Montering av bevegelsesdetektor
film Montering av stikkontakt
film Nødlys
film Porttelefon
film Varmekabel 1
film Varmekabel 2


Jording:

Navn Beskrivelse
film Installasjon av jordelektrode
film Installasjon av hovedjordskinne
film Installasjon av jordingsskinne i fordelingsskap
film Utjevningsforbindelse på bad og vaskerom
Elektrode-eksempler
Jordfeilbryter
Jord hus


Mekanisk arbeid:

Navn Beskrivelse
Baufil
Bruk av fil
Bruk av slipemaskin
Fremstilling av printkort
Loddeteknikk, del 1
Loddeteknikk, del 2
Loddeteknikk, del 3
Mikrometer, introduksjon
Mikrometer, måling
Skyvelære, dybdemål
Skyvelære, innvendig mål
Skyvelære, utvendig mål


Motorstyring:

Navn Beskrivelse
Kontaktor
Motorens merkeskilt
Tidsrele virkemåte


Måling/Labøvelser:

Navn Beskrivelse
Analogt multimeter, del 1
Analogt multimeter, del 2
Digitalt multimeter 1. Introduksjon, måling av likespenning
Digitalt multimeter 2. Måling av resistans og diode
Digitalt multimeter 3. Måling av strøm
Lavfrekvens (LF) funksjonsgenerator, innledning
Måling av kapasitans
Oscilloskop, del 1
Oscilloskop, del 2
Strømforsyning DC
Syremåling
Tangamperemeter


Nettsystemer:

Navn Beskrivelse
IT jordfeil
TN jordfeil
TT jordfeil


PLS:

Navn Beskrivelse
Berøringsløse givere
IKKE funksjon
Holdekrets
Set og reset
Timer 2
Prinsippskisse
OG funksjon
ELLER funksjon
Timer 1
Counter - teller
Rørebeholder
Bruk av minne
Programmerbare logiske styringer, del 1
Programmerbare logiske styringer, del 2


Sluttkontroll:

Navn Beskrivelse
film Sluttkontroll: Definisjoner
film Sluttkontroll: Måling av kontinuitet
film Sluttkontroll: Måling av isolasjonsresistans
film Sluttkontroll: Måling av jordfeilautomatens utløsetid og utløsestrøm
film Sluttkontroll: Måling av minste kortslutningsstrøm
film Sluttkontroll: Måling av høyeste kortslutningsstrøm
film

Sluttkontroll: Måling av faserekkefølgen

film Sluttkontroll: Måling av overgangsresistans: to-punkt, tre-punkt
Overgangsresistans: topunktsmetoden
Overgangsresistans: trepunktsmetoden


Ventilasjon, kulde og varme:

Navn Beskrivelse
Kuldeanlegg, virkemåte
Sentralvarmeanlegg, virkemåte
Ventilasjonsanlegg, virkemåte


Vern:

Navn Beskrivelse
Vernkarakteristikk
Selektivitet