Dokumenter

Forskjellige tegninger, skjemaer og veiledninger.

BOLIGTEGNINER
Sierra med møbler 1etg Blå bolig - Autocad (.dwg-filen er komprimert)
Sierra med møbler 1etg Blå bolig - pdf
Sierra med møbler 2etg Blå bolig - Autocad (.dwg-filen er komprimert)
Sierra med møbler 2etg Blå bolig - pdf
Brekkestø uten møbler BlockWatne - Autocad (.dwg-filen er komprimert)
Brekkestø uten møbler BlockWatne - pdf
Bolig i to plan Rörvikshus - jpg
Plantegning av forrettning figur 4.31
Tegning plan 1 Boligtegning plan 1 - jpg
Tegning plan 2 Boligtegning plan 2 - jpg
Flere tegninger kommer etter hvert
-
5 SIKRE
NB: Du må først laste ned linken og deretter åpne dokumentasjonen fra PCen. Se også link til NELFO sine "5 sikre"

Risikovurdering
"Sjekkliste for risikovurdering (bedriftsintern)”

Veiledning - sjekkliste for risikovurdering
Risikovurdering
”Rapport fra risikovurderingen”
Veiledning - rapport fra risikovurdering

Sluttkontroll
"Rapport fra sluttkontroll"

Veiledning - rapport fra sluttkontroll
Kursfortegnelse Veiledning - kursfortegnelse
Utstyrsdokumentasjon Utstyrsdokumentasjon fra produsent
Samsvarserklæring Veiledning - samsvarserklæring
-
SKJEMAER
Tidsplan Tidsplan for oppgaven
Risikovurdering - Arbeidstilsynet Hjelpeskjema for risikoanalyse - Arbeidstilsynet
Tverrsnittberegning - BOLIG Samsvar mellom ledere og vern i en BOLIG
Tverrsnittberegning - BEDRIFT Samsvar mellom ledere og vern i en BEDRIFT
Karakterskjema Karakterskjema der elven og læreren setter karakter på oppgaven
Rekkeklemmetabell Skjema for å fylle ut rekkeklemmetabell
Intern koblingstabell Skjema fo å fylle ut intern koblingstabell